Villkor

VIKTIG JURIDISK INFORMATION

Introduktion

Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning eftersom du genom att använda bokningsmotorn godkänner dessa användningsvillkor oavsett om du registrerar dig hos oss eller inte. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda bokningsmotorn. Genom att använda någon del av bokningsmotorn anses du ha godkänt hela det här juridiska meddelandet. Sluta omedelbart att använda bokningsmotorn om du inte godkänner att användningsvillkoren gäller för dig.

Bokningsmotorn drivs med CarTrawlers teknik och gör det möjligt för dig att använda CarTrawlers teknik för att boka bilhyrningstjänster från biluthyrare som är tredje part. Genom att godkänna användningsvillkoren och/eller använda någon del av bokningsmotorn, godkänner du din användning av bokningsmotorn och den teknik som stöder den, och som tillhandahålls på den här sidan, enligt användningsvillkoren. Du godkänner också att dessa användningsvillkor är ett avtal mellan CarTrawler och dig.

CarTrawler kan revidera det här juridiska meddelandet när som helst genom att uppdatera denna publicering. Läs bokningsmotorns information då och då för att ta del av det aktuella juridiska meddelandet, eftersom det är bindande för din del. Vissa bestämmelser i det här juridiska meddelandet kan åsidosättas av särskilda juridiska meddelanden eller villkor som anges på vissa sidor av bokningsmotorn.

Alla hänvisningar till bokningsmotorn i dessa användningsvillkor anses omfatta hänvisningar till alla bokningar som görs via CarTrawlers call center.

Information om oss

Den här webbplatsen drivs av Etrawler, ett företag registrerat på Irland som bedriver verksamhet under namnet CarTrawler, ArgusCarHire och Holiday Autos (”CarTrawler”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”). Vi är registrerade på Irland under med företagsnummer 93433 och har vårt styrelsesäte på Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. Vår huvudkontors adress är Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland. Vårt momsnummer är IE4693898K. Du kan ringa oss på telefonnummer +44 20 3740 9859 eller skicka e-post till info@holidayautos.com.

CarTrawler underlättar bokningar av biluthyrningstjänster. CarTrawler varken äger eller driver några biluthyrningsfirmor. Ditt hyrbilsavtal upprättas mellan dig och biluthyraren. Villkoren för hyresavtalet mellan dig och hyrbilsfirman finns tillgängliga i den här bokningsmotorn när du väljer biluthyrartyp och anger annan relevant information. CarTrawler gör inga utfästelser eller framställningar om någon biluthyrare eller någon bil som hyrs av biluthyrare. Det är enbart biluthyrningsföretagets ansvar att tillhandahålla den hyrbil som hyrs genom den här bokningstjänsten

Avgifter

Det är biluthyrningsföretagets ansvar att bearbeta din bokning korrekt. Exaktheten hos en offert på hyrbil som fås via den här bokningsmotorn och eventuella bokningar via bokningsmotorn beror på den information du uppger i bokningsmotorn.

Åtkomst till tjänsten

CarTrawlers avsikt är att tillhandahålla en fungerande bokningsmotor dygnet runt. CarTrawler kan dock inte hållas ansvariga om bokningsmotorn av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Åtkomst till bokningsmotorn kan tillfälligt upphöra utan föregående meddelande vid systemfel, underhållsarbete, reparationer eller av orsaker som ligger utanför CarTrawlers kontroll.

SKADESTÅNDSANSVAR

Vid en eventuell tvist mellan CarTrawler och dig är vårt skadeståndsansvar, om sådant finns, begränsat till den summa du har betalat för hyrbilen.

CarTrawler gör inga utfästelser, i den mån tillämplig lagstiftning tillåter, om garantier (uttryckliga eller underförstådda) vad gäller kvalitet, fullständighet, prestanda eller lämplighet för ett specifikt syfte för (i) hyrbil som har bokats genom den här bokningsmotorn och (ii) den här bokningsmotorn och dess innehåll, inklusive men inte begränsat till information som rör biluthyrare inom bokningsmotorn och den teknik som stöder och som ingår i bokningsmotorn. CarTrawler förbehåller sig rätten att när som helst ändra bokningsmotorn. Informationen i bokningsmotorn uppdateras då och då. Genom att använda bokningsmotorn godkänner du att hyrbilsuppgifter och all annan information, inklusive men inte begränsat till, information om resor och semestrar som publiceras på den här bokningsmotorn kan innehålla felaktigheter eller stavfel.

Bokningar av hyrbil som görs med den här bokningsmotorn görs med biluthyrningsföretaget och inte med CarTrawler. CarTrawler och den här bokningsmotorn underlättar endast bokningen hos biluthyrningsföretaget. CarTrawler är inte part i avtalet mellan dig och biluthyrningsföretaget och har varken ansvar eller skadeståndsskyldighet (direkt eller indirekt) gentemot någon part vad gäller villkoren i ditt avtal med biluthyrningsföretaget eller eventuella problem som kan uppstå med hyrbilen enligt nämnda avtal, eller andra eventuella problem mellan dig och biluthyrningsföretaget. När du bokar en hyrbil genom den här bokningsmotorn godkänner du och förbinder dig att följa de villkor som gäller för den aktuella biluthyrningsföretaget.

I DEN MÅN TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING TILLÅTER KAN VARKEN CARTRAWLER ELLER NÅGON AV VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, ÄGARE, ANSTÄLLDA, NÄRSTÅENDE FÖRETAG, RESEPARTNER ELLER ANDRA FÖRETRÄDARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELL DIREKT ELLER INDIREKT FÖRLUST ELLER SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, ELLER I SAMBAND MED, DIN ANVÄNDNING AV INFORMATION, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER MATERIAL SOM ERBJUDS GENOM DEN HÄR BOKNINGSMOTORN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, INKOMST, VINST ELLER MÖJLIGHETER, FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ EGENDOM OCH KRAV FRÅN TREDJE MAN, ELLER INDIREKT FÖRLUST ELLER FÖLJDFÖRLUST ELLER SKADOR OAVSETT HUR DESSA UPPSTOD, ÄVEN OM CARTRAWLER HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA FÖRLUSTER ELLER SKADOR ELLER DESSA RIMLIGEN BORDE KUNNAT FÖRUTSES.

Förteckningen av eventuell reseinformation eller tjänster eller länkar i den här bokningsmotorn är inte och ska inte ses som en rekommendation från CarTrawler, eller en garanti om eller framställning av att reseinformation eller tjänster kommer att nå upp till en viss standard eller vara lämpliga för ditt syfte. CarTrawler är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga gentemot dig om reseinformationen eller tjänsterna inte är lämpliga för ditt syfte. Du ska använda ditt eget omdöme när du använder informationen.

INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Som villkor för att få använda den här bokningsmotorn lovar du CarTrawler att du inte kommer att använda bokningsmotorn för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt användningsvillkoren, eller som strider mot dessa.

ÅLDER OCH ANSVAR

Genom att använda bokningsmotorn bekräftar du att du är tillräckligt gammal för att använda bokningsmotorn och göra juridiskt bindande åtaganden för eventuell skadeståndsskyldighet som kan uppstå i och med att du använder bokningsmotorn. Genom att använda den här bokningsmotorn förstår du att du är ansvarig, finansiellt och i övrigt, för all användning av bokningsmotorn av dig och de som använder dina inloggningsuppgifter. CarTrawler rekommenderar att du skyddar dina inloggningsuppgifter.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS SIDOR

Den här bokningsmotorn kan innehålla länkar till resurser på servrar eller webbplatser som sköts av andra parter än CarTrawler. Om du använder dessa länkar lämnar du den här bokningsmotorn (webbplatsen). Hyperlänkar av den här typen tillhandahålls endast för din referens och bekvämlighet. Att hyperlänkar till andra webbplatser eller servrar visas i den här bokningsmotorn innebär inte att materialet på sådana webbplatser eller servrar (inklusive men inte begränsat till material som rör reseinformation eller tjänster) stöds av oss eller att vi på något som helst sätt samarbetar med deras upphovsmän. CarTrawler styr inte och är inte ansvarigt för sådana webbplatser eller servar, eller de parter som driver sådana webbplatser eller servrar. Följaktligen medger inte CarTrawler ansvar eller skadeståndsskyldighet för eventuellt material på sådana servrar eller webbplatser, eller för sanningsenligheten hos information på andra webbplatser eller servrar. Du får använda ditt eget omdöme när du kommunicerar med och använder tjänster från dessa andra webbplatser och servrar. Om du beslutar att besöka någon av de webbplatser från tredje part som är länkade till bokningsmotorn (webbplatsen) gör du detta helt på egen risk.

ANDRA TILLÄMPLIGA VILLKOR

Användningsvillkoren för Bing Maps (”Bing Maps TOU”) [http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx] styr din användning av Bing Maps på vår webbplats. När du använder Bing Maps måste du uppfylla användningsvillkoren för Bing Maps

BOKNINGSVLLKOR

Läs följande villkor för dina bokningar av bilhyra genom den här bokningsmotorn.

A. Göra en bokning

Eftersom CarTrawler verkar globalt finns det tre typer av betalningsmodeller när man gör en bokning enligt nedan:

Du betalar en depositionsavgift när du gör bokningen och tillgodohavandet betalas till biluthyrningsföretaget vid ankomst eller

Du betalar hela hyrbilskostnaden när du gör bokningen och betalar sedan endast för bensin/diesel och eventuella tillval vid ankomst eller

Du betalar ingenting när du gör bokningen. CarTrawler reserverar bilen åt dig utan att erhålla pengar. Du betalar biluthyraren hela summan för bilhyran vid ankomsten.

Betalningsmodellen för din bokning beror på plats och/eller det biluthyrningsföretag som du använder, och du informeras om eventuell förskottsbetalning innan du slutför din bokning. I förekommande fall är du ansvarig för att betala aktuell summa till biluthyrningsföretaget. Du är alltid ansvarig för betalning av eventuella tillkommande tjänster/kostnader som du begär. Du är också ansvarig för andra serviceavgifter som den aktuella biluthyrningsföretaget tar ut. Du måste använda ett kreditkort som Visa, Mastercard eller American Express eller ett betalkort som Visa bankkort, eller ett alternativt betalsätt som PayPal, SOFORT eller Giropay, för att använda det här bokningssystemet. Observera dock att inte alla biluthyrningsföretag accepterar betalkort eller alternativa betalningssätt. Därför bör du läsa den aktuella biluthyrningsfirmans uthyrningsvillkor, så att du vet vilka kreditkort, betalkort och alternativa betalningssätt som är giltiga i ditt fall. Alla data som skickas till en betalningsförmedlare överförs via en krypterad säker server. När du bokar genom den här bokningsmotorn med ditt kreditkort, betalkort eller PayPal godkänner du att CarTrawler kan ta ut en administrationsavgift om bokningen annulleras senare än två dagar efter bokningsdatumet, enligt avsnitt C nedan. Denna avgift dras från det inbetalade beloppet och återbetalas ej. Om du behöver ändra din bokning måste kommunikation nå CarTrawler genom CarTrawler Support från bokningsmotorn, som tydligt informerar CarTrawler om ändringens exakta detaljer. CarTrawler kan inte garantera att dessa ändringar behandlas. Men vi kommer att göra allt vi kan för att du ska bli nöjd. Ändringar kan inte behandlas när bilen har hämtats ut. CarTrawler kan inte erbjuda dig återbetalning om du lämnar tillbaka hyrbilen tidigare än överenskommet. Om du behöver förlänga hyresperioden efter det att du har hämtat hyrbilen (datum som inte omfattas av CarTrawler-vouchern), betalar du direkt till biluthyraren enligt den gällande lokala hyressatsen. När du gör en bokning är det ditt ansvar att informera biluthyrningsföretaget om eventuella fysiska eller psykiska sjukdomar som kan påverka hyran av bilen. Vid en olycka kan det påverka försäkringen om du inte har meddelat biluthyraren om sådana eventuella sjukdomar. När du hämtar hyrbilen måste du kunna uppvisa giltigt körkort (brittiskt körkorts båda delar) från ursprungslandet, ett giltigt pass och ett giltigt kreditkort i hyrestagarens (förarens) namn. Om du inte kan uppvisa dessa dokument kan biluthyrningsföretaget vägra att lämna ut bilen och inga pengar kommer att återbetalas. Om du gör en bokning men inte hämtar ut bilen kommer inga pengar att återbetalas. Observera att vid försenad ankomst är det kundens ansvar att kontakta biluthyrningsföretaget. Om ett flyg ställs in eller blir försenat kan CarTrawler inte hållas ansvarigt för erlagd betalning. Återbetalning måste krävas från reseförsäkringen.

B. Bokningsbekräftelse

När din bokning bekräftas utfärdar CarTrawler en bokningsbekräftelse för biluthyrningsföretagets räkning för varje bokning men åtar sig inte att inkludera avgifter för tilläggstjänster eller uppgifter om serviceavgifter eller skatter som biluthyrningsföretaget tar ut, eller tilläggstjänster som du begär på avhämtningsplatsen. CarTrawler rekommenderar att du noga läser igenom bokningsinformationen, t.ex. land, plats och hyresperiod. Om det förekommer någon avvikelse bör du omedelbart meddela detta via vår webbplatsmotor och tydligt meddela CarTrawler om sådana avvikelser. CarTrawler rekommenderar att du läser och följer biluthyrningsföretagets villkor (som kan visas via den här bokningsmotorn men som kan ändras av biluthyrningsföretaget när de så önskar) enligt vilka biluthyrningsföretaget gör den reserverade bilen tillgänglig för dig efter det att bokningsbekräftelsen har mottagits. Bokningsnumren som ingår i bokningsbekräftelsen ska anges vid alla förfrågningar, annulleringar eller ändringar av bokningen.

C. Avbokningar

Om du vill göra en avbokning kan detta endast ske via CarTrawlers webbplats. Avboka inte din hyrbil med biluthyrningsföretaget direkt eftersom detta kan medföra extra avgifter. Om CarTrawler får ett avbokningsmeddelande inom fyrtioåtta (48) timmar efter det att bilen har bokats återbetalas alla pengar. Om CarTrawler får ett avbokningsmeddelande senare än fyrtioåtta (48) timmar efter det att bilen har bokats, återbetalas den erlagda summan minus en avboknings-/administrationsavgift på maximalt 20 € och minimalt 55 €. Vänligen se vidare biluthyrningsfirmans hyresvillkor för närmare detaljer om administrationsavgiften plus eventuella ytterligare villkor som kan gälla för din bokning. Om man avbokar en hyrbil där hela betalningen ska erläggas vid ankomsten tillkommer ingen avbokningsavgift.

Det är ditt ansvar att personligen avboka alla eventuella extraprodukter som du kan ha köpt i samband med hyra av bil. Här ingår bl.a. en självriskeliminering från tredje part, t.ex. företaget Allianz. Om du avbokar eller ändrar en bokning som betalas med kredit-/betalkort är CarTrawler inte skadeståndsskyldiga för eventuell ekonomisk förlust som du drabbas av pga. förändringar i valutakursen mellan den tidpunkt då du gjorde den ursprungliga bokningen och när den avbokades eller ändrades (beroende på vad som är tillämpligt). Avbokning är inte tillåten efter det datum och det klockslag då bokningen ska börja.

D. Prissättning

CarTrawler gör sitt yttersta för att säkerställa att de priser som anges när bokningen görs via den här bokningsmotorn är korrekta i alla väsentliga avseenden. CarTrawler förbehåller sig dock rätten att ändra priset som uppges då bokningen görs, i händelse av ett uppenbart eller tydligt fel i priset. CarTrawler strävar efter att meddela kunden så fort som rimligtvis är möjligt, i den händelse att priset som uppges då bokningen görs inte är korrekt. Ifall priset som uppges har ändrats då bokningen görs, kan kunden besluta att betala det ändrade priset eller alternativt har kunden rätt att få alla pengar återbetalade. Valutakurserna som CarTrawler använder för att visa priserna i den valuta som kunden väljer uppdateras regelbundet. Valutakurserna som ditt kreditkortsbolag använder kan variera. CarTrawler kan inte hållas ansvarig för eventuella avvikelser mellan priset som visas av CarTrawler och det beloppet som ditt kreditkortsbolag debiterar, på grund av valutakursen som används.

E. Klagomål:

Klagomål godtas endast skriftligt och måste loggas till CarTrawler Support senast 30 dagar efter slutförande (hyrbilens tillbakalämningsdatum). Klagomål som mottas efter denna period behandlas inte.

INGEN SKADESTÅNDSSKYDLIGHET VID TRANSAKTIONER MED KREDITKORT ELLER BETALKORT

CarTrawler strävar efter att garantera att alla transaktioner med kredit- och betalkort i denna bokningsmotor är säkra. MEN om du upptäcker obehöriga debiteringar på ditt kredit- eller betalkortsutdrag för kort som använts i denna bokningsmotor vid någon tidpunkt medan eller efter det att du har gjort din bokning, utfört din transaktion eller avslöjat dina kortuppgifter i denna bokningsmotor, kommer CarTrawler inte att hållas skyldiga eller ansvariga på något sätt beträffande skador eller förluster av något slag som du drabbas av i samband med sådan användning, transaktion eller upptäckt, endast med förbehåll för eventuella lagstadgade rättigheter som du kan ha. Vänligen observera att denna bokningsmotor är skyddad av VeriSign.

UPPHOVSRÄTT, MEDDELANDE OCH BEGRÄNSAD LICENS

All information inom denna bokningsmotor, inklusive men inte begränsat till innehåll, text, grafik, bilder, varunamn, struktur, fotografier, knappar, ritningar och datakod, är skyddad av upphovsrätt, immaterialrättsliga lagar och internationella fördrag och görs endast tillgänglig för personligt bruk. Om inte CarTrawler har gett dig skriftligt tillstånd för motsatsen, får du endast använda bokningsmotorn och dess innehåll i personligt, icke-kommersiellt syfte. Du har inte tillstånd att ändra, kopiera, distribuera, kollationera, överföra, reproducera eller förevisa något av det ovannämnda för personligt eller affärsmässigt bruk. Genom att fortsätta att gå in på denna bokningsmotor samtycker du till att:

Inte använda bokningsmotorn till att göra spekulativa eller falska bokningar

Inte använda bokningsmotorn till att forska efter leverantörer eller leverantörspriser

Inte använda namnet "CarTrawler" eller något CarTrawler-varumärke i kommersiellt syfte utan att erhålla tillstånd i förväg från CarTrawler och

Inte reproducera material från denna bokningsmotor (webbplatsen) i kommersiellt syfte.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Denna bokningsmotor görs tillgänglig i befintligt skick och CarTrawler ger ingen garanti eller utfästelse att (i) denna bokningsmotor eller den teknologi (servrar osv.) som gör den tillgänglig och driver den är utan fel eller brister eller (ii) att informationen som sätts upp i denna bokningsmotor inte är infekterad av virus eller någonting annat med kontaminerade eller destruktiva egenskaper. CarTrawler accepterar inget ansvar för infektion eller verkan av skadliga företeelser såsom, men inte begränsat till, virus, trojaner, manipulering, bedrägeri eller stöld, fel, tekniska avbrott, försummelser, försening, obehörig åtkomst eller någon faktor som korrumperar den godtagbara administreringen, kommunikationen och integriteten hos denna bokningsmotor.

UNDANTAG

Vår underlåtenhet att vid någon tidpunkt eller under någon tidsperiod verkställa ett eller flera användningsvillkor ska inte anses vara ett undantag av dem eller de rättigheter som är anslutna till något av dem.

RUBRIKER OCH CARTRAWLER

Rubrikerna som används i dessa användningsvillkor är endast för hänvisning och ska inte påverka betydelsen eller omfattningen av dessa användningsvillkor. CarTrawler är ett företagsnamn som ägs av Etrawler. Alla hänvisningar till CarTrawler i dessa användningsvillkor anses innehålla en hänvisning till Etrawler. Alla hänvisningar till bokningsmotor (webbplats) i dessa användningsvillkor anses innehålla hänvisningar till alla bokningar som görs via CarTrawlers call center.


ÄNDRINGAR I VILLKOREN

CarTrawler förbehåller sig rätten att ändra användningsvillkoren och innehållet i denna bokningsmotor efter behov och utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig, någon annan användare eller tredje part. Denna rättighet ska inte påverka användningsvillkoren som accepterats av dig, användaren, när du gör en laglig bokning eller ett köp genom att använda denna bokningsmotor. Du bör kontrollera om några ändringar har gjorts i dessa användningsvillkor varje gång du går in på bokningsmotorn. Biluthyrningsföretaget kan från tid till annan ändra sina villkor (som finns tillgängliga i denna bokningsmotor) enligt vilka biluthyrningsföretaget gör det hyrda fordonet tillgängligt för dig. CarTrawler är inte ansvariga och ska inte ha någon skadeståndsskyldighet om biluthyrningsföretagets villkor som finns i denna bokningsmotor har ändrats eller ändras av biluthyrningsföretaget.

ALLMÄNNA VILLKOR

Användningsvillkoren och din användning av och åtkomst till denna bokningsmotor styrs av Irlands lagar. Domstolarna i Irland ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppkommer mellan dig och CarTrawler från eller i samband med din användning av denna bokningsmotor. Användningen av denna bokningsmotor är inte auktoriserad i någon jurisdiktion som inte verkställer alla bestämmelser i användningsvillkoren inklusive men utan begränsning till detta stycke. Du samtycker till att inget förhållande, kompanjonskap, anställning eller agenturförhållande existerar mellan dig och CarTrawler till följd av användningsvillkoren eller din användning av denna bokningsmotor. Vårt verkställande av användningsvillkoren gäller med förbehåll för rådande lagar och rättslig process och ingenting som innefattas i detta avtal ska hindra CarTrawler från att följa upprätthållandet av lag och ordning eller statliga myndigheters förfrågningar eller krav som hänför sig till din användning av denna bokningsmotor eller information som tillhandahålls för, eller samlas av, CarTrawler beträffade sådan användning, och CarTrawler ska inte ha någon ansvarsskyldighet beträffande sådan efterlevnad. Även om CarTrawler inte kan övervaka uppförandet av våra användare offsite, är det ett brott mot dessa användningsvillkor att använda information från denna bokningsmotor till att trakassera, misshandla eller skada andra människor, eller för att kontakta, skicka reklam till, antasta eller sälja till någon användare eller person utan deras uttryckliga medgivande i förväg.

SEKRETESSPOLICY

Vår Sekretesspolicy gäller även din användning av webbplatsen [http://www.holidayautos.com/privacy-policy], där du hittar villkoren för hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du uppger för oss. Genom att använda vår webbplats godkänner du sådan behandling och garanterar att alla data du uppger är korrekta.

CarTrawler förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna Sekretesspolicy enligt eget gottfinnande, så du bör kontrollera sekretesspolicyn regelbundet för att se om några förändringar har ägt rum. Vänligen skicka eventuella frågor till vår webbplats